PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
PROJEKT "ALPY KARPATOM" - 2011 - 2016

Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

Chciałbym aplikować do dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw - Produkt Bieszczadzki, w związku z tym mam pytanie:
jeżeli chciałbym rozwinąć już prowadzoną działalność promującą Bieszczady, a jedynym sposobem na rozwinięcie tej działalności jest dobudowanie jeszcze jednego obiektu (pozwolenie na budowę), czy nowobudowany obiekt jest kosztem kwalifikowanym (materiały i robocizna). Z materiałów związanych z wnioskiem nie wypływa to jednoznacznie. Bardzo bym prosił o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące wybudowania nowego obiektu informujemy, iż poniesienie ww. wydatku w ramach projektu jest możliwe i jest to koszt kwalifikowalny, pod warunkiem, iż pozostaje on w bezpośrednim związku z celami projektu i będzie służył dostosowaniu budynków, pomieszczeń i miejsc pracy prowadzonej działalności gospodarczej.
Szczegółowe uzasadnienie kosztu należy umieścić w pkt. 2.1 Budżetu projektu oraz Sekcji D w Załączniku nr 1 do Wniosku o dotację - w Biznes planie.

Pytanie:

Szanowni Państwo
Jestem zainteresowana złożeniem wniosku w ramach projektu Alpy Karpatom - fundusz dla przedsiebiorców. Od kilku lat prowadzę w Rymanowie cukiernię i chąc sie rozwijać chciałabym skorzystać ze środków finansowych w ramach ogłoszonego konkursu. Stąd moje pytania odnośnie środków kwalifikowalnych, czy kwalifikowalne jest:
- remont i wyposażenie nowego lokalu, który dzierżawię w sanoku - chciałabym załozyć sklep + cukiernię
- zakup maszyn do produkcji nowych wyrobów
- zakup tablic promocyjnych

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje, iż nie wydaje żadnych opinii na temat kwalifikowalności wnioskodawców, projektów, działań lub wydatków. Kwalifkowalność kosztów opisana jest w Załączniku nr 4 do Wytycznych - Podręczniku kwalifkowalności wydatków. Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.barr-ustrzyki.pl oraz www.alpykarpatom.pl.

Pytanie:

Witam. Prowadzę działalnosć nad Soliną w formie 7 domków letniskowych. Pytanie moje jest czy mogę skorzystać z dotacji i w jakiej formie? Czy chodzi tu o rozbudowe czy o zagospadarowanie terenu?

Odpowiedź:

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje, iż nie wydaje żadnych opinii na temat kwalifikowalności wnioskodawców, projektów, działań lub wydatków. Kwalifikowalność Wnioskodawców opisana jest w pkt. 2.1.1 Wytycznych do przygotowania wniosku o dotację, kwalifkowalność działań opisana jest w pkt. 2.1.2 Wytycznych do przygotowania wniosku o dotację, z kolei kwalifkowalność kosztów opisana jest w Załączniku nr 4 do Wytycznych - w Podręczniku kwalifkowalności wydatków. Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.barr-ustrzyki.pl oraz www.alpykarpatom.pl.

Pytanie:

Czy będąc na KRUSie można starać się o dotacje??

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje, iż przedsiębiorcy opłacający składki w KRUS mogą ubiegać się o dotacje w ramach Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości.

Pytanie:

Witam serdecznie,
mam następujące pytanie odnośnie składania wniosku o dotację z Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości.
Czy przedsiębiorstwo, które swoją główną działalność prowadzi na terenie powiatu bieszczadzkiego, a jest zarejestrowane w np. w Krakowie tak jak jest to w naszym przypadku może składać wniosek o dotację?
Przeczytałam wszystkie dokumenty odnośnie projektu i w większości z nich mowa jest o położeniu lub lokalizacji projektu, co by świadczyło że firma taka jak nasza może składać wniosek o dotację. Chcę mieć jednak pewność, żeby moja praca związana z przygotowaniem wniosku nie poszła na marne.
- w "Wytycznych..." str. 9 jest mowa o przedsiębiorstwach położonych na obszarze wdrażania projektu, które to określenie nie jest tożsame z rejestracją podmiotu
- we "Wniosku" jest rubryka "dane kontaktowe wnioskodawcy", w pkt 1.2 jest "lokalizacja projektu", w części II, pkt. 1 "identyfikacja", nie ma miejsca na wpisanie siedziby, tylko adres "głównego miejsca prowadzenia działalności " czym w naszym przypadku są Ustrzyki Dolne, w liście sprawdzającej znów jest punkt: "Lokalizacja działań projektu znajduje się w obszarze kwalifikowanym zgodnie z zapisami Wytycznych dla Wnioskodawców dla niniejszego naboru ."
- w karcie oceny formalnej widnieje punkt: "Lokalizacja projektu znajduje się na obszarze kwalifikowalnym"

Powyższe świadczyłoby o tym, że możemy składać wniosek o dotację.
Ta sytuacja nie dotyczy tylko mojej firmy, gdyż na terenie powiatu bieszczadzkiego, są jeszcze inne przedsiębiorstwa, które chciałyby taki wniosek złożyć, a są w identycznej jak nasza sytuacji. Dodam jeszcze, iż dwukrotnie otrzymaliśmy dotację z RPO dla woj. podkarpackiego będąc zarejestrowanymi w woj. małopolskim, co nigdy na żadnym etapie nie stanowiło problemu. Oczywiście zdaję sobie sprawę, iż jest to zupełnie inne finansowanie, ale istnieją pewne cechy wspólne :)

Odpowiedź:

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż zawarte w Wytycznych określenie "położenie" Wnioskodawcy oznacza prowadzenie faktycznej działalności na obszarze wdrażania projektu potwierdzone stosownymi zapisami w dokumentach rejestrowych.
W związku z powyższym Wnioskodawcy, którzy maja działalność zarejetrowaną poza obszarem wdrażania projektu, ale lokalizacja działań projektu znajduje się na obszarze kwalifikowalnym zgodnie z zapisami Wytycznych, mogą ubiegać się o dotacje w ramach Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości.

Pytanie:

Witam. Chciałam zapytać ,czy mogłabym się starać o dotacie ,na rozwój małej działalności jw. na terenie wiejskim? głównie chodzi mi o rozwój myjni parowej (ekologicznej), którą mamy przy wulkanizacji od roku?

Odpowiedź:

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje, iż nie wydaje żadnych opinii na temat kwalifikowalności wnioskodawców, projektów, działań lub wydatków. Kwalifikowalność Wnioskodawców opisana jest w pkt. 2.1.1 Wytycznych do przygotowania wniosku o dotację, kwalifkowalność działań opisana jest w pkt. 2.1.2 Wytycznych do przygotowania wniosku o dotację, z kolei kwalifkowalność kosztów opisana jest w Załączniku nr 4 do Wytycznych - w Podręczniku kwalifkowalności wydatków. Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.barr-ustrzyki.pl oraz www.alpykarpatom.pl.©Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.