PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
PROJEKT "ALPY KARPATOM" - 2011 - 2016

Dokumenty do pobrania

Dokumenty dotyczące II naboru wniosków o dotację

Dokumenty dotyczące I naboru wniosków o dotację