PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
PROJEKT "ALPY KARPATOM" - 2011 - 2016

Informacje o projekcie Alpy - Karpatom


W dniu 10 października 2011 roku podpisana została umowa pomiędzy Fundacją Karpacką - Polska a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie w sprawie realizacji projektu Alpy Karpatom. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 818 388 franków szwajcarskich i jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Projekt jest realizowany w partnerstwie z: Podkarpacką Izbą Gospodarczą w Krośnie, Regionalną Izbą Gospodarczą w Sanoku, Bieszczadzką Agencją Rozwoju Regionalnego w Ustrzykach Dolnych, Bieszczadzkim Forum Europejskim w Lesku i Stowarzyszeniem Agroturystycznym - Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne -Bieszczady w Lesku. Wsparcie organizacyjne w Szwajacarii projekt uzyska od Szwajcarskiej Fundacji Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Helvetas Swiss Intercooperation w Bernie.

Około 78 % dofinansowania w formie bezzwrotnych dotacji trafi bezpośrednio do mikro i małych przedsiębiorstw oraz do organizacji pozarządowych pragnących wdrożyć w gospodarce regionu dobre praktyki szwajcarskie.

Do przedsiębiorstw trafi około 100 dotacji, o maksymalnej kwocie dofinansowania 64 000 PLN, przy poziomie dofinansowania 60% wartości projektu. Z dotacji będą mogli skorzystać przedsiębiorcy działający w obszarze produktu lokalnego i turystyki, a także małych sieci wspierających marketing produktów lokalnych.

Do organizacji pozarządowych trafi około 150 dotacji o maksymalnej kwocie dofinansowania 31 000 PLN, przy poziomie dofinansowania 90% wartości projektu.
Z dotacji tych będą mogły skorzystać te NGO, które działają w obszarze turystyki, przedsiębiorczości, kultury, edukacji i ochrony środowiska, a szczególnie te małe wiejskie organizacje pozarządowe, które mobilizują społeczność wokół rozwiązywania problemów lokalnych i podnoszenia jakości życia.

Około 22% funduszy zostanie przeznaczonych na staże dla młodych przedsiębiorców w Szwajcarii, szkolenia, szeroką kampanię promocyjną regionu w mediach krajowych i zagranicznych w tym na spoty reklamowe TVN 24, artykuły w National Geografic, film o Karpatach i portal internetowy www.alpykarpatom.pl, produkcję maskotki regionu (ryś karpacki w stroju nawiązującym do regionalnego wzornictwa) oraz wykreowanie i marketing produktu lokalnego.

Wsparcie w ramach projektu Alpy Karpatom trafi do tych gmin powiatów: sanockiego, krośnieńskiego, leskiego i bieszczadzkiego (razem 25 gmin), w których wskaźnik bezrobocia waha się od 13 do 22 % a wskaźnik migracji jest wyższy o 15 - 20 % w stosunku do innych regionów Unii Europejskiej.
Celem realizacji projektu "Alpy Karpatom" jest doprowadzenie do trwałej zmiany w zakresie społeczno-ekonomicznym regionu obszarów górskich Podkarpacia. W ramach projektu podejmowane będą różnorodne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego terenów południowo-wschodniej Polski, położonych bezpośrednio w sąsiedztwie Słowacji i Ukrainy, w którym króluje pasmo górskie Karpat polskich.

  W ramach projektu będą realizowane m.in. następujące zadania:
 • Analiza potencjału regionu w kontekście doświadczeń szwajcarskich,
 • Szkolenia dla organizacji pozarządowych,
 • Szkolenia dla przedsiębiorców,
 • Staże w Szwajcarii dla przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych,
 • Utworzenie w ramach projektu mechanizmów pomocy finansowej dla regionu, czyli dotacje dla firm w ramach Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości oraz dla NGO w ramach Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych,
 • Utworzenie Partnerskiej Sieci Sprzedaży i Marketingu Produktów pod Wspólną Marką,
 • Utworzenie kompleksowego i systemowego narzędzia promocji regionu objętego wsparciem w ramach Agencji Promocji Obszarów Górskich Podkarpacia.
  Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego jest odpowiedzialna za:
 • Udział w wizycie studyjnej w Szwajcarii dla zespołu wdrażającego projekt,
 • Zorganizowanie naboru wniosków w ramach Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości.

Więcej informacji o projekcie "Alpy Karpatom" na stronie instytucji realizującej projekt - Fundacji Karpackiej - Polska: http://www.fundacjakarpacka.org oraz serwisie internetowym dotyczącym projektu: www.alpykarpatom.pl

Zespół realizujący projekt Alpy Karpatom. W środku - prezes Fundacji Karpackiej Polska - Zofia Kordela Borczyk wraz z zespołem pracowników (Anita Rembiesa - koordynator Agencji Promocji Górskich Obszarów Podkarpacia, Jolanta Szwarc-Burnatowska - specjalista ds. promocji), obok niej: Dominique Favre - Pierwszy Sekretarz Ambasady Szwajcarii w Polsce a jednocześnie z-ca Dyrektora Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Krzysztof Gasparski oraz Władzy Wdrażającej Programy Europejskie - Tomasz Kwaterski, Andrzej Ereciński - ekspert ze Szwajcarskiej Agencji ds. Rozwoju i Współpracy - partnerzy projektu: Adam Basak - Bieszczadzkie Forum Europejskie, Marek Sabara - Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Grzegorz Kubal - Podkarpacka Izba Gospodarcza, Roman Glapiak - Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne - Bieszczady, Wiesław Kijowski oraz Bogusław Połdiak - Regionalna Izba Gospodarcza z Sanoka©Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.