Rynek 17
38-700 Ustrzyki Dolne
tel. (013) 461 29 98
tel./fax (013) 461 21 47
         programy i projekty realizowane
 
 
  AKTYWIZACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO I LESKIEGO

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza osoby fizyczne nie zarejestrowane jako bezrobotne, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą do uczestnictwa w projekcie "Aktywizacja przedsiębiorczości na terenie powiatu Bieszczadzkiego i Leskiego".
Projekt ten realizowany jest w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

W ramach projektu oferujemy:

  • bezpłatne usługi doradczo szkoleniowe nt. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • wsparcie pomostowe - 700 PLN miesięcznie
  • jednorazowe dotacje inwestycyjne - do 5 tys. EUR
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs Przyjaciel Turysty

Finał konkursu

Oferty Inwestycyjne z gmin bieszczadzkich - Baza danych Centrum Obsdługi Inwestora


 
Copyright BARR
Designed by aQuart