Rynek 17
38-700 Ustrzyki Dolne
tel. (013) 461 29 98
tel./fax (013) 461 21 47
         usługi dla MŚP
 
 
  Usługi finansowe - Fundusz Pożyczkowy

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego w Ustrzykach Dolnych udziela mikropożyczek dla mieszkańców powiatu bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego. O pożyczkę w wysokości do 30 tys. mogą ubiegać się osoby podejmujące i prowadzące działalność gospodarczą z terenu powiatów bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego.

Pożyczki do 30 tys. zł na finansowanie inwestycji realizowanych przez MSP

Usługi doradcze
 • podstawowe doradztwo dla rozpoczynających działalność gospodarczą:
  • jak zarejestrować firmę,
  • procedury rejestracyjne,
  • aspekty prawne i finansowe działalności gospodarczej, itp.
 • specjalistyczne doradztwo w dziedzinach: marketing, finanse, prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, planowanie i zarządzanie, zasoby ludzkie, inne.
Usługi informacyjne
 • informacje teleadresowe,
 • informacje o targach, wystawach i innych wydarzeniach gospodarczych w kraju i zagranicą,
 • informacje prawne ekonomiczne na temat programów pomocowych,
 • kojarzenie partnerów w celach gospodarczych, m.in. handlowych, produkcyjnych, inwestycyjnych, itp.

 
Copyright BARR
Designed by aQuart