Rynek 17
38-700 Ustrzyki Dolne
tel. (013) 461 29 98
tel./fax (013) 461 21 47
         o agencji
 
 
  Zarząd BARR:
 • Marek Sabara - Prezes Zarządu.

Idea powstania Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zrodziła się z konieczności pobudzenia rozwoju regionu, a w szczególności aktywnego włączenia się tego obszaru, w proces przemian gospodarki polskiej, z wykorzystaniem jego naturalnych funkcji społeczno-gospodarczych.

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Ustrzykach Dolnych powstała 6 marca 1994 roku jako efekt działalności komitetu inicjatyw lokalnych oraz samorządów terytorialnych związku bieszczadzkich gmin pogranicza. Decyzją Komitetu Doradczego PHARE, BARR SA otrzymała z Unii Europejskiej 715 000 ECU na realizację przedstawionych projektów.

BARR SA została utworzona z kapitałem akcyjnym 100 000 PLN, a jej udziałowcami są:
 • Gmina Ustrzyki Dolne - 3/5 kapitału akcyjnego,
 • Gmina Czarna - 1/5 kapitału akcyjnego,
 • Gmina Lutowiska - 1/5 kapitału akcyjnego.
Główne zadania Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego:
 • Restrukturyzacja i rozwój gospodarczy regionu Bieszczadzkiego,
 • Promowanie rozwoju i ndywidualnej przedsiębiorczości,
 • Wdrażanie i koordynowanie programów rozwoju gospodarczego regionu bieszczadzkiego,
 • Usługi dla sektorów MSP w ramach Krajowego Systemu Usług,
 • Współpraca z samorządami lokalnymi,
 • Współpraca z rejonami pogranicza w ramach Euroregionu Karpackiego,
 • Promocja regionu bieszczadzkiego w wydawnictwach i publikacjach,
 • Rozwój i promocja turystyki.

BARR aktywnie współpracuje z innymi agencjami rozwoju regionalnego działającymi na terenie województwa podkarpackiego.


 
Copyright BARR
Designed by aQuart