Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Obsługa hotelowa na 5 *

Oferty, przetargi

Dodano 24 lipca 2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybranej w oparciu o zasadę konkurencyjności - realizacja szkoleń, kod CPV (8051100-9 - usługi szkolenia personelu) "Blok hotelowy", "Blok gastronomiczny", "Blok sprzedażowy", "Blok managerski", "Blok ogólny", "Blok mieszany" w ramach projektu pt. "Obsługa hotelowa na 5* " realizowanego przez Bieszczadzką Agencję Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Dodano 16 lipca 2012

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Ustrzykach Dolnych informuje, iż dokumenty związane udziałem w postępowaniu dotyczącym zakupu usług:

  • realizacji szkoleń, Kod CPV (80511000-9 Usługi szkolenia personelu)

w projekcie szkoleniowym, pt: "Obsługa hotelowa na 5*" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki należy składać do 24.07.2012 do godz. 15 00 .

Dodano 13 lipca 2012

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Ustrzykach Dolnych ("Zamawiający") zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu usług:

Czytaj więcej...

Dodano 4 lipca 2012

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Ustrzykach Dolnych ("Zamawiający") zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu usług

Czytaj więcej...Odsłon strony: 884

Projekt i wykonanie strony internetowej współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego