Rekrutacja

Ania i Paweł:"Mam pomysł na biznes i chcę wziąć udział w projekcie Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie, ale nie wiem jak zacząć"
BARR: "To proste! Wystarczy, że:

 • prawidłowo wypełnisz dokumenty rekrutacyjne dostępne w zakładce Do pobrania na stronie internetowej projektu i w Biurze Projektu,
 • w terminie danego naboru dostarczysz je pocztą/ kurierem lub osobiście do Biura Projektu

Ania:"To wszystko?"
BARR: "Po złożeniu dokumentów musisz poczekać na decyzję Komisji rekrutacyjnej, która oceni złożone dokumenty w dwojaki sposób:

 • ocena formalna: na jej etapie oceniany jest Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami pod względem poprawności wypełnienia dokumentów
 • ocena merytoryczna: to ocena m.in. Twojego pomysłu, szans na powodzenie Twojej firmy na lokalnym rynku oraz w przyszłości, więcej informacji na temat tego, co dokładnie podlega ocenie merytorycznej znajdziesz w Karcie oceny merytorycznej

Jeśli podczas oceny merytorycznej uzyskasz 41 i więcej punktów zaprosimy Cię na rozmowę kwalifikacyjną."
Ania: "Taką jak podczas ubiegania się o pracę?"
BARR: "Nie do końca. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena Twoich predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, cech osobowości do bycia przedsiębiorcą oraz posiadanego poziomu wiedzy z zakresu planowanej do uruchomienia działalności gospodarczej"
Ania: "Co zdecyduje o tym czy dostałam się do projektu?"
BARR: "Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może zostać osoba, której Formularz uzyskał min. 41 pkt z oceny merytorycznej, a liczba punktów uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej wyniesie przynajmniej 10. Trzeba jednak pamiętać, że Ostateczna lista rankingowa zostanie sporządzona w kolejności od największej do najmniejszej liczby punktów."
Paweł: "I już mogę zacząć zakładać firmę?"
BARR: "Nie masz jeszcze odpowiedniego przygotowania, dlatego przed Tobą kilka dni specjalistycznych szkoleń, które umożliwią Ci uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej:

 • szkolenie ABC Przedsiębiorczości (18 godzin, 3 dni szkoleniowe)
 • szkolenie z zakresu rachunkowości i podatków w przedsiębiorstwach (18 godzin, 3 dni szkoleniowe)
 • oraz kilka godzin:
 • doradztwa indywidualnego (6 godzin dla jednego/jednej Uczestnika/Uczestniczki projektu)
 • doradztwa grupowego (2 godziny dla grupy szkoleniowej)

Ania: "I co dalej?"
BARR: "Kiedy zakończysz blok szkoleniowo - doradczy nabywasz prawo ubiegania się o wsparcie finansowe, które obejmuje:

 • bezzwrotną i jednorazową dotację inwestycyjna w wysokości 40 000,00 zł
 • wsparcie pomostowe w wysokości 1 500,00 zł wypłacane przez 6 miesięcy od dnia uruchomienia działalności gospodarczej"

Paweł: "Na co mogę przeznaczyć 40 000,00 zł?"
BARR: "Dotacja inwestycyjna może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie wydatków inwestycyjnych uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej. Katalog wydatków kwalifikowalnych znajduje się w Regulaminie przyznawania środków finansowych § 3 pkt. 3"
Paweł: "Co to jest podstawowe wsparcie pomostowe i na co mogę je przeznaczyć?"
BARR: "Podstawowe wsparcie pomostowe to bezzwrotna pomoc kapitałowa wypłacana w comiesięcznych transzach w wysokości 1 500,00 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe możesz przeznaczyć m.in. na składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, koszty administracyjne (w tym czynsz lub wynajmu pomieszczeń), opłaty za energię, Internet etc. Wydatki kwalifikowalne w ramach podstawowego wsparcia pomostowego znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych § 3 pkt. 3 ppkt. 8"
Ania i Paweł: "To wiemy już wszystko, teraz pozostaje tylko wypełnić dokumenty rekrutacyjne i gotowe"
BARR: "Szczegóły nt. rekrutacji do projektu znajdziecie na stronie internetowej projektu w zakładce: DOKUMENTY DO POBRANIA i w Biurze Projektu:

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Rynek 17
38 - 700 Ustrzyki Dolne

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
© 2013 Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.