Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Obsługa hotelowa na 5 *

O projekcie

Projekt "Obsługa hotelowa na 5*" realizowany jest w ramach priorytetu VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałania 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Okres realizacji projektu: 01.04.2012 r. - 30.06.2013 r.

Celem projektu jest dostosowania kwalifikacji i umiejętności zawodowych 63 osób (w tym 26 kobiet) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Ośrodku Wypoczynkowym "Arłamów" S.A. do końca czerwca 2013 r. do tworzącego się nowego produktu turystycznego.

Projekt skierowany jest do 63 osób (w tym 26 kobiet) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Ośrodku Wypoczynkowym "Arłamów" S.A.

  Projekt obejmuje:
 • Doradztwo zawodowe i Assesment Competence Center
 • Szkolenia:
   Blok Hotelowy
   Blok Gastronomiczny
   Blok Sprzedażowy
   Blok Managerski
   Blok Ogólny
   Blok Mieszany

Instytucją Pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Projekt i wykonanie strony internetowej współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego